Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Konsekutivní tlumočení 

Tlumočení obchodních jednání, tlumočení při zavádění výroby apod. Během konsekutivního tlumočení se mluvčí a tlumočník střídají v pravidelných intervalech.

Simultánní/konferenční tlumočení 

Simultánní tlumočením se rozumí technika, kdy posluchači přijímají bezprostřední tlumočení do druhého jazyka. Je ho často užíváno na mítincích, seminářích a konferencích. Takové tlumočení vyžaduje správné vybavení a technickou podporu. Toto vybavení musí být instalováno předem. Simultánní tlumočení také zpravidla vyžaduje na místě přítomnost nejméně dvou tlumočníků. Pro tlumočníky je nutno zajistit kabinky. Z těchto kabinek musí mít tlumočník výhled na mluvčího. Každý jazyk vyžaduje oddělenou kabinku.

Soudní tlumočení 

Zajištění soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře, na úřadech apod., kdy tento bezprostředně po svém úkonu stvrdí svým podpisem a razítkem správnost tlumočeného.