Překladatelské služby

Překladatelské služby

Překlady - veškeré obory

Potřebujete překlad a nejste si jistit, zda překládáme daný obor? Neváhejte nás kontaktovat, zajistíme Vám překlad textů jakéhokoliv oboru. Spolupracujeme s odborníky, kteří jsou kovaní ve svém oboru a překladům se již věnují dlouhodobě. Tím docílíme požadované kvality překladu.

Nejčastěji překládanými obory jsou:
strojírenství, automobilový průmysl, energetika, elektrotechnika, ekonomika, finance a bankovnictví, obchod, logistika, právo, marketing, reklama, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví.

Překládáme ze všech a do všech světových jazyků

Máme k dispozici překladatele i tlumočníky všech světových jazyků. Samozřejmostí jsou rodilí mluvčí, kteří upraví veškeré překlady tak, aby text ve výsledku odpovídal zvyklostem a náležitostem daného jazyka a byl správný po stránce gramatické a stylistické. Žádným oříškem tak pro nás není překlad do a z jazyků afrického kontinentu, Asie a dokonce ani Jižní Ameriky. V případě, že nemáme aktuálně k dispozici překladatelůe Vámi požadovaného jazyka, budeme se snažit Vám přesto překlad zajistit formou spolupráce se zahraničními dodavateli. Neváhejte nás kontaktovat s překlady v jakýchkoliv jazykových kombinacích, vždy Vám vyjdeme vstříc!

Odbornost za standardní cenu

Jsme schopni zachovat příznivou cenu překladu i v případě vysoce odborných textů. Odborné znalosti našich překladatelů jsou jedním ze základních kritérií při zajišťování jejich kompetencí. Před podepsáním smlouvy procházejí náročným výběrovým řízením a během spolupráce s naší společností jsou průběžně kontrolováni a hodnoceni. V úvodní fázi překladatelé zpracují zkušební překlad v oboru, který překládají a jejich překlad je hodnocen nezávislým odborníkem a poté i rodilým mluvčím daného jazyka. Toto vše však nemá žádný vliv na konečnou cenu překladu, která zůstává pro klienta velmi příznivou.

Úředně ověřené (soudní) překlady

Překládáme a soudně ověřujeme oficiální dokumenty určené pro nejrůznější instituce. Překlady provádějí soudní tlumočníci, kteří výsledný text opatří tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem. Nejčastěji se takto překládají dokumenty, jako např.: rodné listy, výpisy z Rejstříku trestů, výpisy s Obchodního rejstříku, osvědčení, vysvědčení, certifikáty atd. Při zadání soudního překladu od Vás budeme vyžadovat originál nebo ověřenou kopii daného dokumentu ve fyzické podobě. Nemáte-li k dispiozici originál ani ověřenou kopii ve fyzické podobě, je možné v některých případech svázat překlad a opatřit jej tlumočnickou doložkou s pouhou prostou kopií či výtiskem z emailu. Zde je však důležité, abyste se ujistili, že Vám instituce či úřad, pro něž máte překlad určen, bude toto akceptovat.

Jako u běžných překladů, stejně tak i u soudních překladů zajistíme jakýkoliv světový jazyk.

Rodilí mluvčí

Rodilí mluvčí a odborníci na danou problematiku pro nás provádějí základní, odborné, stylistické nebo předtiskové korektury. To prakticky znamená, že veškeré překlady, které nejsou zpracovány přímo rodilým mluvčím, procházejí vždy korekturou. Jednak tím chceme zachovat vysokou kvalitu překladu a jednak chceme, aby byl text čtivý i po stylistické stránce. Korektura textu rodilým mluvčím je již zahrnuta v ceně překladu.

Jsme schopni pro Vás zajistit pouze korekturu již vyhotovených překladů. Ve spolupráci s našimi odborníky a rodilými mluvčími tak obdržíte revidovaný překlad ve čtivé a gramaticky správné podobě.

Překlady pomocí CAT nástrojů

Překládáme pomocí profesionálních softwarových nástrojů na podporu překládání, jako jsou SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast a Across. Tyto nástroje poskytují řadu výhod pro naše zákazníky, především udržují konzistentní terminologii.

Máte-li k dispozici terminologické minimum, které lze využít při provádění překladu pomocí tohoto softwaru, zašlete nám jej prosím. Naši překladatelé tak budou používat výhradně terminologii, kterou jste zvyklí ve Vaší společnosti používat a nemůže se stát, že něčemu nebudete rozumět.

Nenechejte se zmýlit – CAT nástroje nejsou v žádném případě amatérské překladače a neznamená to, že si pakl budete muset překlad upravovat.

Expresní překlady

Jsme schopni přeložit jakékoliv dokumenty v expresním režimu. U překladů rozlišujeme v zásadě dva expresní režimy:

  1. Spěšný – jde o překlad, který klient potřebuje do 24 hodin od chvíle zadání
  2. Expresní – jde o překlad, který zákazník potřebuje do 12 a méně hodin od chvíle zadání

U expresních překladů nás, prosím, informujte VŽDY TELEFONICKY o této skutečnosti. Zpětně Vás budeme informovat o průběhu překladu a potvrdíme Vám písemně či telefonicky Vaši objednávku.